Vaši návštěvu je nutné objednat / domluvit předem 
telefonicky nebo emailem.

Sculpt s.r.o.
Široká 9, Praha 1, 110 00
www.sculpt.cz

sculpt line

Veronika Bajerová
Chief Idealist/Partner
00 420 777 275 537
veronika@sculpt.cz

MgA. David Töpper
Architect and Designer/Partner
00 420 775 231 811
david@sculpt.cz

životopis

Výtvarně nejsem uzavřen v jedné estetické kolonce. Naopak. Beru si vše dobré a pěkné z architektury napříč dějinami. Myšlenky otáčím jako Rubikovu kostku. Neustále se vracím k pojmům struktura a ornament. Snažím se vytvářet design, který vypráví příběh. Snažím se vytvářet prostory, kde se lidé cítí dobře.

1998 - 2001

ČVUT Praha, Fakulta stavební
 
2000 - 2001

roční studijní stáž Union College, New York, USA
 
2001 - 2007

VŠUP Praha, ateliér paní architektky Evy Jiřičné a Radka Kolaříka
 
2006

půlroční studijní stáž Politecnico di Milano - Facoltá del Design, Itálie
 
2007
magistr umění v oboru architektura Vysoká škola uměleckoprůmyslová
 

2011
autorizovaný architekt ČKA č. 3851, člen České komory architektů

Miroslav Mařík
Project Manager/Partner
00 420 736 646 229
mira@sculpt.cz

sculpt line
sculpt - interiers and furniture